Regionale prijsverschillen op woningmarkt lopen verder op

27 mei 2015

De grootste prijsstijging van 5,5% is in de provincie Noord-Holland. In de provincies Friesland en Drenthe nam de gemiddelde woning nauwelijks in waarde toe.

Dat blijkt uit Calcasa WOX 1e kwartaal 2015.

Het herstel op de woningmarkt zet ook dit kwartaal door. De regionale prijsverschillen lopen op en er ontstaat een sterke scheiding tussen verstedelijkte en niet-verstedelijkte regio’s. In Amsterdam en Haarlem stijgt het aantal verkopen fors en neemt de prijs sterk toe terwijl in Friesland de verkopen wel toenemen maar de prijsontwikkeling achterblijft. In Amsterdam en Haarlem liggen de gemiddelde prijzen nog maar 3,6% beneden het niveau van 2008.

Niet in alle regio’s profiteerden huiseigenaren dus van de landelijke stijging. Zo zijn er gebieden in het Noorden, Oosten en Zuiden van het land waar de prijsontwikkeling achter blijft. In Noord-Holland zijn woningen daarentegen gemiddeld met 9,4% in waarde toegenomen sinds het dal van de woningmarkt en in Utrecht met 7,4%. Ter vergelijk: in Friesland stegen de prijzen slechts met 1,1% sinds het dal in 2013.

Dure prijssegment trekt wederom aan
Profiteerden vorig kwartaal duurdere woningen al met een hogere jaar-op-jaarontwikkeling, ook dit kwartaal zijn het de duurdere woningen die meer dan gemiddeld in waarde stijgen. Woningen in de prijsklasse 350-500 duizend euro en woningen van meer dan 500 duizend euro zijn met 4,6% in waarde gestegen het afgelopen jaar.

Oude appartementen blijven in trek
Wederom zijn de appartementen meer dan eengezinswoningen in waarde gestegen het afgelopen jaar. Met een prijsstijging van 4,4% is dit bovengemiddeld.
Oudere appartementen met een bouwjaar van vóór 1944 namen het meest in waarde toe met 8,4%. Nieuwere appartementen gebouwd na 2000 zijn daarentegen maar 1,7% in waarde toegenomen.
De prijsontwikkeling van vrijstaande woningen blijft iets achter met een jaarontwikkeling van 2,6%. Vrijstaande woningen gebouwd na het jaar 2000 zijn maar beperkt in waarde gestegen (1,5%).

Forse stijging aantal woningverkopen
Het aantal verkopen op jaarbasis komt dit kwartaal uit op 185 duizend. Dit is een forse stijging van het aantal in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Ook ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal verkopen toegenomen. Toen werden op jaarbasis 179 duizend woningen verkocht.

Transactieontwikkelingen naar woningtype
Het aantal verkopen nam met 35,5% toe in het afgelopen jaar.
De verkoop van appartementen steeg het hardst met 39,7%.
Semi-vrijstaande woningen waren iets minder in trek dan gemiddeld; daar stegen de verkoopaantallen met 25,9%. Daarentegen steeg de verkoop van vrijstaande woningen wel met 37,4%.

45% binnen 6 maanden verkocht
Van de verkochte woningen heeft 44,7% nog geen 6 maanden te koop gestaan.
Het merendeel (67,3%) van de verkochte woningen is binnen 12 maanden verkocht.
Sinds vorig jaar neemt het aantal woningen dat snel verkoopt toe. Een jaar geleden was 37,0% verkocht binnen 6 maanden en dat percentage is nu een jaar later opgelopen naar 44,7%.
Het aantal woningen die verkocht zijn en langer dan 24 maanden te koop hebben gestaan is stabiel de laatste drie kwartalen met een aandeel van 17,2%.

Download en print dit artikel

Deel dit artikel:

Terug naar nieuwsoverzicht