Over Findinet

Findinet.nl is een onafhankelijke portal voor de financiële dienstverlening en staat onder redactie van Jan Aikens, onder meer oud-hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad.

Findinet publiceert nieuwsfeiten en actuele ontwikkelingen en plaatst die in perspectief:
Op de pagina waarop u het artikel kunt lezen vindt u ook andere aan het betreffende onderwerp gerelateerde andere artikelen, visies, downloads, etc.
Die pagina is als het ware tevens de inhoudspagina van het dossier waarin het artikel thuishoort. Dat dossier is waar mogelijk gevuld met gerelateerde
- actualiteiten;
- documenten;
- productinformatie
- kennisartikelen.

Beknopt en volledig
De informatievoorziening van Findinet rust op 3 pijlers:

1. Actualiteiten
Nieuws en achtergronden worden beknopt weergegeven.
Zij worden zoveel mogelijk voorzien van een document met de complete informatie.
Elk artikel kan in pdf-formaat worden gedownload en/of geprint.

2. Kennisportal
Voor het opfrissen van uw kennis vindt u op deze site de kennisportal: een uitgebreid naslagwerk, bestaande uit
- korte verklarende artikelen, gekoppeld aan
- wetsartikelen,
- de toelichting op die artikelen,
- ministeriële besluiten, leidraden van de AFM, etc.

3. Findiprints en pdf-magazines
Met uitgebreidere informatie, achtergronden, visies, interviews en naslagartikelen.
Pdf-magazines hebben geen vaste verschijningsdata; zodra zich een belangrijke
ontwikkeling voordoet, wordt een blad geactualiseerd. Verouderde inhoud wordt
verwijderd. Artikelen met blijvende waarde worden opgeslagen in een Archiefnummer.

De pagina 'bedrijfs- en productnieuws' biedt de mogelijkheid om ook alle persberichten integraal te lezen; u bent daardoor niet meer afhankelijk van de selectie die de redactie van zo'n bericht maakt.

De hele inhoud van Findinet is voor de bezoekers gratis.
De kosten van website, kennisportal en pdf-producties worden gedekt door adverteerders en sponsors die deze vorm van kennisdeling in het belang van de bedrijfstak vinden. Zij respecteren de journalistieke onafhankelijkheid van Findinet.